Activités

 Zu  Köln  déi nei Photokina... vu Mee 2020 un all Joer am Fréijoer

Nëssmoort ewéi all Joer!

am Dezember stelle mir erëm an der Veiner Galerie aus  "Bam Silhouetten" an "Zeenen aus dem Liewen"

soss nit fill ze melden!!!